2M Coaching

‘Mensen deinzen nergens zo voor terug als voor een ontmoeting met zichzelf’

Coachen

Coachen is het stimuleren van eigenaarschap van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw medewerkers binnen uw organisatie. Met als doel uw medewerker weer in zijn of haar kracht te zetten. Durven en doen. 2M coacht mensen om het beste te halen uit zichzelf.

De denkbeelden en overtuigingen van mensen  bepalen hun waarneming, hun reacties en gedrag. Persoonlijke coaching kan het systeem van  denken en handelen verhelderen en verruimen. Dat maakt een wereld van verschil. Samen met de coach verkent u welke persoonlijke kwaliteiten de grootste effectiviteit hebben.

De eigen impact verstevigen en leren patronen te doorbreken en van perspectief durven wisselen. Bij de coaching van 2M  gaat het om het bereiken van twee doelen:

1. Verbeteren van de werkresultaten
2. Versterken van het vermogen tot zelfontwikkeling

2M geeft persoonlijke feedback in enkele individuele sessies. Er wordt op basis van gerichte casuïstiek en business cases begeleiding gegeven. 2M stimuleert hierbij de eigen verantwoordelijkheid in uw  persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Voor elk persoonlijk vraagstuk hanteert 2M een aanpak die prikkelt, inspireert, confronteert, maar ook plezier geeft.

Enkele coachingsvragen uit recente trajecten:

 • Reflectie eigen handelen: bewustwording eigen identiteit en imago (hoe kom ik over bij anderen).
 • Communicatietechnieken om de beeldvorming te verbeteren.
 • Verstevigen adviesfunctie: inhoudelijke kennis aanwenden om  collega’s te helpen bij hun werkzaamheden.
 • Zelfbewustzijn creëren: hoe kom ik over bij anderen.
 • Inzicht in de persoonlijke effectieve stijl van werken: wie ben je zelf en waar zitten je “blinde vlekken”.
 •  Ontwikkeling assertiviteit, effectieve overreding en persoonlijke invloed.
 • Zelfbewustzijn, zelfbeoordeling en zelfvertrouwen;
 • Gesprekstechnieken/ juiste toonzetting.
 • Kort en bondig een boodschap overbrengen (“getting the message across”).
 • Overtuigingskracht verstevigen – je doel bereiken ondanks  verschillende meningen, belangen en tegenstellingen.
 • Omgaan met weerstanden.
 • Leren delegeren.
 • Omgaan met verschillende typen mensen op basis van Neuro Linguïstisch Programmeren.
 • Impact verstevigen: leren patronen te doorbreken en van perspectief durven wisselen.
 • Zelfmanagement: open communiceren en vermijden van  terughoudendheid en metacommunicatie.
 • Consistentie in gedrag en gevoel realiseren en uitstralen naar de (werk)omgeving.
 • Presentatietechnieken – peilen van de behoeftes van anderen goede aansluiting trachten te bereiken.
 • Leren omgaan met emotionele ‘triggers’ en werkdruk.
 • Copingstechnieken om met stressvolle situaties om te gaan.
 • Communicatieve vaardigheden: doorvragen, effectieve  beïnvloedingsstijlen, metacommunicatie, goed kunnen schakelen in gesprekken, juiste toonzetting etc.