Integrated Coaching

‘I mjaapeet you where you are’

Naast ‘coachen op afstand’ heb ik een andere vorm ontwikkeld op basis van vragen uit de praktijk. Integrated wil zeggen dat ik, naast face2face contacten mijn arsenaal uitbreid met nieuwe online werkvormen en interventies. Ik schakel vlot en flexibel tussen verschillende communicatiekanalen en media. Soms kan een oplossing geboden worden per e-mail. Maar ook met online opdrachten, skype en telefonische coaching kan het gewenste resultaat bereikt worden.
In een regulier coaching traject zie ik mensen gemiddeld 1 x per drie weken. Na drie weken kan een (hulp)vraag soms niet meer relevant zijn. Een medewerker zit hier en nu een in een situatie waarin hij wil overleggen, maar de praktijk wijst uit dat zij vaak wachten op de volgende afspraak.
Je loopt op het werk ergens tegenaan of hebt een vraag. Dan is het fijn om direct een beroep te kunnen doen op een objectief en kundig persoon, om even te sparren met een coach. Een half uur van mijn coachtijd kan voor de medewerker 10 uur werken aan eigen ontwikkeling betekenen. Uit mijn praktijk blijkt dat mensen vooral leren en veranderen op de werkplek zelf.
Een andere vorm van begeleiding is dat ik bijvoorbeeld 1 x per week een dag ‘spreekuur’ verzorg op het bedrijf (coaching-on-the-job). Iedereen die de behoefte daartoe voelt kan binnenlopen en/of een afspraak maken. Bij integrated coaching ben ik dus frequenter beschikbaar en voor f2f contacten maak ik gebruik van een ‘rustige ruimte’ op het bedrijf van de medewerkers.

Bijvoorbeeld:
• Concrete en dringende vragen in/uit de dagelijkse praktijk meteen te kunnen oppakken.
• Er is op dat moment niemand die de medewerker concreet kan helpen.
• De medewerker spreekt graag op korte termijn een vertrouwenspersoon buiten de organisatie.
• Soms heeft een medewerker direct een hulpvraag en wil de nodige steun krijgen op het moment en de plek die hij/zij nodig heeft.
• Directie, managers, HRM medewerkers die nu willen sparren over één van hun medewerkers.

Integrated Coachen
Integrated Coaching betekent dat medewerkers wanneer en waar ze het willen professionele ondersteuning krijgen. En precies die handreiking krijgen waar ze ‘in het hier en nu’ behoefte aan hebben. Op maat voor hun situatie en op basis van hun leervraag en wensen. Waar ze op dat moment ook zijn en ongeacht waar ze zich in hun ontwikkeling bevinden.

Medewerkers kunnen diverse vragen hebben en overal tegenaanlopen waar ze (direct) feedback op willen hebben: ‘Hoe moet ik dat gesprek straks aanpakken?’
• ‘Hoe kan ik mijn sterke punten beter benutten?’
• ‘Ik zie op tegen een gesprek met mijn manager’
• ‘Bereik ik wat ik wil?’
• ‘Wil ik dit eigenlijk wel doen? ’
• ‘Hoe kan ik meer doen waar ik goed in ben?’
• ‘Ik voel me niet thuis op deze afdeling/team, waar ligt dat aan?’
• Ik ervaar een sterke werkdruk en durf er op het werk niet over te beginnen’
• ‘Ik ervaar een conflict in mijn team of met mijn collega’s.
• ‘Ik ervaar werkdruk en stress en durf er niet over te praten’.
• ‘Ik ervaar een spanningsveld tussen mijn doelen en de visie/strategie van de organisatie waarvoor ik werk’.
• ‘Ik kom in de knel in mijn rol als manager’.
• ‘Ik ervaar geen samenwerking tussen de afdelingen en de communicatie verloopt stroef’
• ‘Ik voel me vaak ziek en ben bang voor het risico op burn-out’.
Tijdens de coaching zal ik de medewerker stimuleren op de manier die effectief is voor diens leerproces. Met deze gesprekken zet ik hem/haar aan tot (zelf)reflectie. Ik ben beschikbaar als klankbord en sparringpartner voor zowel HR, management als de medewerkers. Bij crisissituaties en/of bij tegenslagen kan de medewerker mij direct om hulp of tips vragen. Ik neem uitdrukkelijk de rol van de lijnmanager/chef niet over. Inhoudelijke zaken die nauw samenhangen met de werksituatie en het functioneren blijft de primaire taak voor de manager.

Resultaat
• aantoonbaar sneller (just-in-time)
• vraag gestuurd
• praktijkgericht
• informeel
• effectiever
• efficiënter en naadloos in leven en werk geïntegreerd leren
• persoonlijk afgestemd
• op maat gemaakt
• volledig geïntegreerd in het leven en de werk-context van de medewerkers

Voorwaarden
o De coachee draagt zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap over zijn leerproces en houdt zelf de regie over zijn eigen ontwikkeling (zelfsturing)
o De eigen vragen en praktijksituaties zijn leidend in de coaching
o Aanbod vanuit de hulpvraag en context van de coachee
o De coach neemt uitdrukkelijk niet de rol over van de lijnmanager of HR professional