2MATTER TRAINING LEIDERSCHAP IN DE FINANCIËLE SECTOR

In deze training ligt het accent op het verder ontwikkelen van leiderschap in de financiële sector om zowel op persoonlijk- als organisatieniveau te excelleren. U krijgt inzicht in uw eigen ‘natuurlijke stijl’ van beïnvloeden van mensen. Hoe krijgt u uw medewerkers mee? Wat maakt een ‘geboren leider?’ Een persoonlijke visie hebben, een helder beeld krijgen van de huidige realiteit, keuzes durven maken en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke thema’s. U krijgt zeven effectieve  eigenschappen die voor u een uitnodiging zijn om in crisistijd met nieuw elan de kennis en gedragscultuur in de financiële wereld te beïnvloeden. De veranderende rol van het management in de financiële sector zit vooral in het geven van vertrouwen aan hun medewerkers, met andere woorden het faciliteren van een kader waarbinnen de medewerker de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om zijn klant optimaal te kunnen bedienen. De medewerkers zal zich ook intern kritisch moeten kunnen opstellen. De manager van deze medewerkers zal veel meer interactief dan directief moeten communiceren en dus de dialoog moeten aangaan. Managers in de nieuwe setting zouden veel meer moeten sturen op een collectieve ambitie, namelijk klantbelang en medewerkerbelang weer centraal zonder alle overbodige regels en procedures, die kenmerkend zijn voor de financiële sector. In (grote) organisaties is het van wezenlijk belang gebleken om authentieke leiders te creëren. Dat wil zeggen leiders, die medewerkers de ruimte geven hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en tot bloei laten komen. In dit programma zal hier uitgebreid aandacht aan besteed worden.

INHOUD

 • De ‘state-of-art of leadership’. Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten in de financiële sector die leiden tot tastbare resultaten
 • De essenties van leiden, managen en veranderen in ‘crisis-tijd’
 • Waarom zou er iemand door u geleid willen worden?
 • Dominante opgaven voor de leider: oefening – bronnen en kernwaarden voor leidinggeven
 • Individuele presentaties: ‘you teach best what you have to learn the most’
 • Competing Values Framework van Quinn: 8 management rollen
 • Een revolutionaire kijk op management, veranderingen en leiderschap: de ‘Semco-stijl’ en Eckhart’s notes
 • Over de relatie tussen uw hersenen en uw leiderschapsgedrag. Gebruik uw hersenen en wordt wie u wilt zijn
 • Verdieping management-en coachings  gesprekken en hoe leiding te geven aan professionals
 • Ontwikkeling Persoonlijk Leiderschap: hoe kan ik vanuit mijn mensbeeld  krachtig eigen verantwoordelijkheid nemen?
 • Hersenontwikkeling en leiderschap: verander, ontwikkel u en u komt waar u als leider wezen wil!
 • De zeven eigenschappen van leiders in de financiële sector

BESTEMD VOOR

Kantoordirecteuren en (leidinggevende) adviseurs in de financiële dienstverlening die werkzaam zijn bij bij banken, notariaat, advocatuur, belastingadviseurs, verzekeraars en intermediairs.

AANPAK

De training is gefundeerd in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dit betekent dat hún doelstellingen, aandachtspunten, ontwikkelpunten en de toepassing van het geleerde in de praktijk op ieder moment centraal staan. Beide trainers hebben ruime ervaring in leiderschapstrainingen en kennis van de financiële sector. Voorafgaand aan deze training wordt van u gevraagd om uw persoonlijk leiderschapsverhaal op te schrijven.         In simulaties worden managementgesprekken gevoerd en besproken. Dit betekent o.a. dat de deelnemers worden  gestimuleerd en gefaciliteerd om de behandelde concepten aan hun dagelijkse praktijk te toetsen.