2MATTER TRAINING LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING

Organisatie veranderingstrajecten zijn vaak zoekprocessen met grote consequenties voor medewerkers. Een belangrijk deel van organisatieverandering bestaat uit verandering van de “harde” kant van de organisatie (structuur, processen, werkwijze, systemen). Verandering van de harde aspecten is planbaar en vaak een proces wat stap voor stap verloopt. Hoe noodzakelijk deze stappen ook zijn, zonder verandering van de “zachte” aspecten zal er geen sprake zijn van een succesvolle organisatie verandering. Verandering van de zachte aspecten betekent veranderingen tussen de oren van medewerkers krijgen en veelal medewerkers zelf en de wijze waarop zij naar hun organisatie, collega’s en klanten kijken veranderen.

Het effect van een veranderingstraject moet doorwerken op de individuele medewerker, die moet leren veranderingen als kansen te gaan zien. De dreiging van veranderingsprocessen dient eraf gehaald te worden en de medewerkers dienen de veranderingen binnen de organisatie in perspectief te krijgen. Het is een soort “losmakingsproces” waarbij de individuele medewerker ook door een proces heen moet, van alleen maar gericht op eigen (afdelings)belangen naar meer gericht op het belang van de organisatie als geheel. Belangrijk is het ontwikkelen van meer teamgeest en veranderingsbereidheid bij de medewerkers. Het management zal hierbij een belangrijke coachende rol vervullen.

RESULTAAT

Na afloop van de training:

 • weet u hoe u zelf met verandering omgaat en welke invloed dat heeft op het veranderingsproces:  uw eigen invloed op veranderen en omgaan met verandering vergroten
 • heeft u inzicht in transitieprocessen bij medewerkers
 • heeft u uw kennis om veranderingsprocessen vorm te geven vergroot
 • leert u uw medewerkers te inspireren en mobiliseren bij veranderingen en hen tot actie laten overgaan
 • heeft u voldoende kennis om veranderingsprocessen vorm te geven en tot een succes te maken
 • weet u een voedingsbodem te creëren voor het managen en dragen van veranderingsprocessen binnen uw organisatie: draagvlak realiseren
 • kunt u doelgericht ondersteunen en in staat de noodzaak tot veranderingen bespreekbaar te maken
 • leert u dat gezondheid voor uw bedrijf net zo belangrijk is als haar performance. Beide factoren kunnen worden verbeterd aan de hand van een vijfstappen-model:
  • aspire (het stellen van ambities)
  • assess (het bepalen van de huidige capaciteiten)
  • architect (het bepalen wat er aan capaciteiten vervolgens nog nodig is),
  • act (de implementatie)
  • advance (het duurzaam maken van de transformatie).
  • Hoe u de gezondheid van uw organisatie kunt meten via de zogeheten Organizational Health Index (OHI), een nieuwe boekhoudkundige methode waarbij gekeken wordt naar 37 managementpraktijken die zijn afgeleid van de negen kernelementen:  strategie, leiderschap, accountability, cultuur, coördinatie, externe oriëntatie, talentontwikkeling, innovatie, en motivatie.

BESTEMD VOOR

Kantoordirecteuren en (leidinggevende) adviseurs in de financiële dienstverlening die werkzaam zijn bij bij banken, notariaat, advocatuur, belastingadviseurs, verzekeraars en intermediairs.
AANPAK

In deze training werkt u aan drie uitgangspunten: Uw eigen beleving bij verandering, het managen(aansturen) van verandering en de cultuur van uw organisatie. Tussen de blokken krijgt u gerichte opdrachten. U oefent met uw eigen veranderingscasus.