Risicomanagement trainingen voor de financiële sector

Publicaties die ertoe doen!

Rondom drie van onze  publicaties  hebben wij verschillende trainingsprogramma’s voor u ontwikkeld. Tijdens de trainingen werkt u integraal aan de ontwikkeling van uw talenten en competenties. U werkt steeds aan de integratie van nieuwe kennis, gedrag  en de ontwikkeling van uw persoonlijkheid.

2M heeft een strategische samenwerkingsrelatie met Lizanne Vroom van Risk Management Partners op het gebied van Risicomanagement. De samenwerking tussen Risk Management Partners en 2M heeft geresulteerd in het schrijven van twee boeken.

Ons eerste gezamenlijke boek, ‘Ik durf het risico wel aan!’ gaat over Risicomanagement, een integrale visie op het vakgebied, specifiek geschreven voor het Intermediair, zie www.ikdurfhetrisicowelaan.nl.

Ons tweede boek, Liefde komt niet van één k(l)ant, over klantbelang en waardecreatie in de financiële sector, dat in december van 2012 is verschenen  gaat over de vertrouwenscrisis in de Financiële sector. (zie www.liefdekomtnietvaneenklant.nl).

Lizannne Vroom heeft in januari 2013 haar boek over risicomanagement uitgegeven. Risicomanagement, vanuit het Dynamisch Business Model®. (zie www.dynamischbusinessmodel.nl)

Door de combinatie van kennis, praktische tools, gedrag en vaardigheden  en de jarenlange ervaring van de trainers zijn Risk Management Partners en 2M onderscheidend van het reguliere aanbod in de markt.

Zet u zelf weer op de kaart: Tijd voor actie!

De vraag ‘hoe u zich kunt onderscheiden van andere adviseurs’ is meer actueel dan ooit tevoren. Visie en vaardigheden in risicomanagement kunnen u praktische handvatten geven en u helpen bij het professionaliseren van uw advies en wellicht ook voor aanvullende dienstverlening zorgen waar het gaat om het verstrekken en implementeren van risico oplossingen.

Risicomanagement hoog op de agenda!

Ook bij het MKB staat risicomanagement weer hoger op de agenda sinds de crisis, de steeds stringenter wordende wetgeving en de noodzaak tot kostenbeheersing dragen hieraan bij. Toch krijgt risicomanagement in de praktijk onvoldoende handen en voeten.

Tijd voor actie en dus een andere wijze van adviseren!

Door dichter bij de klant te gaan staan en veel meer aandacht te hebben voor risicoperceptie en bewustzijn als ook de koppeling met de doelstellingen en waardepropositie van uw klant gaat er wat gebeuren. Uw klant is erbij gebaat omdat risicomanagement direct bijdraagt aan de bescherming van zijn continuïteit en de kwaliteit van dienstverlening. Zelf bent u erbij gebaat omdat risicomanagement u concrete handvatten geeft om uw eigen werkzaamheden verder te professionaliseren, met als gevolg betere verdiensten en meer vaktrots!

Unieke trainingen!

Uniek aan onze trainingen en het  daarbij behorende boek  is de combinatie tussen de visie vanuit risicomanagement èn persoonlijke coaching op vaardigheden.

TWEE DAAGSE WORKSHOP:’ IK DURF HET RISICO WEL AAN’. 

Doelstelling van deze tweedaagse workshop is het verkrijgen van inzicht en vaardigheid in een praktische risicomanagement aanpak. U kunt met deze opleiding uw verzekeringsadvies verder professionaliseren en een start maken met aanvullende dienstverlening op het gebied van risicomanagement.

DRIE DAAGSE WORKSHOP: ‘IK DURF HET RISICO WEL AAN’. 

Een praktische kijk op Risicomanagement in combinatie met Commercieel Leiderschap: Het instrument voor uw nieuwe rol als adviseur (3.0) in de zakelijke markt.

ADVISEURS ATELIER (2 dagen)

Creatieve en interactieve sessies over actuele thema’s rondom risicomanagement waarbij wij u en uw collega’s enthousiasmeren en faciliteren bij het maken van de oefeningen en het nemen van actie om uw effectiviteit en professionaliteit te versterken. Afhankelijk van uw wensen kan het atelier in een of meerdere dagdelen worden verzorgd.

VAN PROVISIE NAAR FACTUUR (1 dag)

Naar een nieuw verdienmodel!

Hoe werkt het nieuwe verdienmodel in uw adviesprakijk?  Wat zijn de tips en welke valkuilen komt u  tegen?  Doel is is bewustwording te creëren en inzicht te geven in de effecten bij het invoeren van een ander verdienmodel. U krijgt handvatten aangereikt om een ander verdienmodel op uw kantoor te implementeren. U krijgt methoden om snel en doeltreffend een winstgevend bedrijfsmodel op factuurbasis op te zetten.  Tevens kunnen wij u helpen bij de voorbereiding op het introduceren van een nieuw beloningssysteem binnen uw eigen kantoor.

BUSINESS MODELING EVENT (1 dag)

Met uw eigen klantdossiers en door ons aangereikte casuïstiek leert u om naar uw (zakelijke) klant te kijken aan de hand van het Dynamisch Busines Model®.

WIE BENT U IN EEN WEEK (7 losse dagen)

In korte sessies van een halve dag passeren de zeven effectieve eigenschappen de revue en krijgt u inzicht in uw eigen profiel en persoonlijke feedback om uw effectiviteit en professionaliteit te versterken.

ADVISEURS ACADEMY

In overleg verzorgen wij een programma, waarbij combinaties van inspirerende inleidingen en creatieve ateliers resulteren in effectieve en professionele adviseurs.


Na onze Risicomanagement trainingen kunt u:

 • Met nieuwe energie en zelfvertrouwen innovatief naar uw werk kijken.
 • Meerwaarde in uw risicomanagementadvies en dus winst voor uzelf en uw  klant realiseren.
 • Verschillende klanten typeren en daardoor het risicoverhaal op de klant afstemmen en  uw klant echt raken.
 • Met inzicht in een andere wijze van beinvloeding uw klant spelenderwijs in beweging krijgen.
 • Vertrouwen met uw klant opbouwen en langdurige totaal relaties onderhouden.
 • Uw klant risico’s doen inzien en zijn perceptie bespreekbaar maken.
 • Risico’s op een voor de ondernemer herkenbare manier toelichten.
 • Een Risico inventarisatie gesprek voeren van kwalitatief hoog gehalte.
 • Het kunnen leggen van een morele claim bij de klant.
 • Risicobeheersing en verzekeringen als instrument voor het versterken van de positie van uw klant inzetten.
 • Risico actieplannen maken, kort en bondige adviezen op papier.
 • Risicoadviesgesprekken voeren.
 • Vanuit verschillende verdienmodellen een eerste praktische aanzet met risicomanagement maken!
 • Daadkrachtiger leren leiding te nemen in de verkoop. Zowel denken, doen, beslissen en bezinnen zijn noodzakelijk voor de ontplooing van deze verkoopeigenschappen.
 • Leren sturing te geven  aan de creatieve spanning tussen de eigen mentaal emotionele vaardigheden en verkoopresultaat.

BESTEMD VOOR

Adviseurs in de financiële dienstverlening die werkzaam zijn bij banken, notariaat, advocatuur, verzekeraars, (financieel) consultants, accountants, belastingsadviseurs en intermediairs.


UBR’S VOOR ONZE RISICOMANAGEMENT TRAININGEN:

 • Vaktechniek en commercieel gedrag- en  intelligentie  zijn volledig geintegreerd
 • Met ons aanbod lopen wij vooruit op de ‘AFM verplichtingen’  voor  de ontwikkeling van integer en professioneel gedrag
 • State-of-the art inzicht in brain power technieken voor een optimaal sales rendement
 • Nieuwe business modellen voor de financieel adviseur. Business modelling is hot. Met deze nieuwe gesprekskapstok/structuur heeft u uw klant snel en overzichtelijk in beeld. Uw advisering wordt herkenbaar en begrijpelijk voor de klant.
 • Uniek is de integratie van het  WAAROM, HOE, WIE en WAT van de financieel adviseur. Het gaat niet meer om de ‘dictatuur’ van kennis (WAT) maar om de verbinding met het WAAROM (uw missie en doelstelling, uw overtuiging en uitstraling), het HOE (gedrag) van de adviseur en het WIE (de attitude van de adviseur). Hier heeft de markt lang op gewacht.
 • De financieel consument in Nederland gaat merken dat zijn of haar financieel adviseur professioneel -en integer gedrag vanzelfsprekend vindt en kan de adviseur daarna belonen met zijn vertrouwen en loyaliteit
 • Van  productgericht denken naar klantbelang centraal!
 • Het blijft niet bij beschouwen en constateren, we gaan direct aan de slag en zetten belangrijke eerste stappen voor verandering.
 • U ontvangt twee door ons geschreven boeken over Risicomanagement.