Teambuilding, staat uw (MT)team op scherp?

Samenwerken is niet alleen aardig zijn tegen collega’s. Het is ook niet afwachten tot de collega iets vraagt. Het gaat ook om zelf initiatieven nemen. Durven vragen wat de collega van de oplossing/dienst vindt (nazorg) en anticiperend handelen als je ziet dat er wellicht iets verkeerd gaat. Alle professionals dienen samenwerken ook als een gemeenschappelijk belang te ervaren. Het komt dus neer op een samenspel van mensen en afdelingen. Door de vele afhankelijkheden in de moderne organisatie lukt samenwerken alleen als we elkaar ook als klant beschouwen. Daarom is inzicht in, gedeelde kennis over de mate van tevredenheid van de interne klant zo belangrijk. Doel van een goed functionerend team is om te komen van een ‘ik-mentaliteit’naar een ‘wij-mentaliteit’ Daardoor wordt de samenwerking versterkd, zodat alle teamleden effectief, efficiënt en inspirerend met elkaar kunnen samenwerken, sturing kunnen geven aan de werkprocessen en slagvaardig en met focus kunnen reageren op zaken die op hen afkomen.”

10 VRAGEN:

 1. Is uw team gefocust?
 2. Waar is uw team naar op zoek?
 3. Maakt uw team optimaal gebruik van haar potentieel?
 4. Durft u als (management)team verantwoording af te leggen aan uw medewerkers?
 5. Is uw team in staat innovatieve strategieën met succes uit te voeren?
 6. Hoe creatief is uw team?
 7. Hoe kunt u de gezamenlijke kracht van uw team aanboren
 8. Hoe spreekt men in uw onderneming over uw (management)team?
 9. Is uw team ‘bezield?’ Zit er een ‘ziel’ in uw team?
 10. Hoe productief is uw onderlinge samenwerking?

De sleutel om innovatie en creativiteit uit uw team te kunnen putten is het inbrengen van focus. Focussen is een soort naar binnen gerichte aandacht voor wat er in uw team omgaat. Sommige mensen hebben die vorm van aandacht van nature, maar de meeste mensen kennen die nog niet.

Met  focus kunt u de creatieve vermogens van uw team richten op een doel. Dit doel moet uitdagend zijn en afgeleid zijn van een krachtige visie!  Dat maakt uw team alert.

Focus is je aandacht richten en is het gevolg van precies weten wat je wilt als team. Teamleden leren hun oordeel uit te stellen, want als je oordeelt stop je met kijken.  Dan is ieder teamlid voor zichzelf bezig en is men niet nieuwsgierig naar elkaar. De inzet is meer gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en sterke eigenschappen. Wanneer het team zich focust kan het in vrijheid creatieve keuzes maken en oplossingen bedenken. Die vrijheid maakt creatieve energie los, de focus richt de energie. Effectieve teams kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van creatieve resultaten.

RESULTAAT

 • Er bestaat een helder en gedeeld beeld over de focus van uw team
 • Uw team staat op scherp
 • De gemeenschappelijke stuurkracht en het vertrouwen is versterkt
 • Begrijpt u het gedrag van uw teamleden en kunt u hen beïnvloeden
 • U heeft inzicht en begrip voor de huidige rol èn positie van de ander
 • Er is openheid, vertrouwen en bezieling ontstaan
 • Er is creativiteit in de samenwerking
 • Versterking van de gemeenschappelijke visie en focus
 • Ontwikkeling van de gezamenlijke kracht en vrijheid
 • Gemeenschappelijk verantwoordelijkheid dragen
 • Versterking van de vertrouwensbasis én elkaar goed aanspreken
 • Optimaliseren van de prestaties van het team voor meer successen

Om specifieke knelpunten van uw (Management)team op te lossen:

 • onvoldoende focus van de teamleden
 • ontbreken van teamgeest, elan, passie en creativiteit
 • te veel indirecte communicatie tussen de leden
 • een statische (team) cultuur
 • bestaan van conflicten

Als ondersteuning van groepsprocessen binnen uw (Management) team

 • optimaliseren van de samenwerking
 • een team zelfsturend leren werken
 • nieuwe teams, nieuwe of gefuseerde afdelingen/diensten en projectteams

INHOUD EN AANPAK

Teambuilding is per definitie maatwerk. Daarom is het niet mogelijk een standaardprogramma te beschrijven. Enkele voorbeelden van onze modules:

Focus op:

‘Building the bridge’

In een totaal andere context dan de werksituatie krijgen de deelnemers een uitdagende   opdracht met verrassend materiaal.

Teamoefening ‘Up2You’

Met deze oefening krijgt u een hulpmiddel in handen om de specifieke kenmerken van uw team te analyseren.

‘Het regisseren en maken van een videocommercial’

U gaat met professionele camera’s een videocommercial maken die u kunt tonen aan uw collega’s in uw bedrijf. U profileert  uw afdeling en versterkt uw imago.

‘The envelop game’

U bootst een productiebedrijf na voor het maken van enveloppen.

 ‘Aan boord van de Windward’

U vaart op een zeilschip en u focust en koerst naar uw doel. U focust op de integratie van hoofd, hart, lichaam en ziel bij uzelf en bij uw team.

‘Spelen met gedrag’: over non-verbale communicatie en teams

U leert directer en vrijer te handelen en te communiceren in verschillende situaties.

 ‘Nacht oriëntatie tocht’

U gaat met een luitenant-kolonel op een nachtelijke trektocht waarin veel gevraagd wordt van uw uithoudingsvermogen, zintuiglijke oriëntatie, doortastendheid en stressbestendigheid.

Het ‘Moord mysterie’: los de moord op

Acteerkwaliteiten en andere verborgen talenten? U leert uw collega’s pas echt goed kennen

 ‘Dramatechnieken en businesstheater’

Door middel van spontaan vormkrijgende spelsituaties worden gedachten, gevoelens, dilemma’s concreet en (be)grijpbaar gemaakt.

 ‘Feedback met collega´s’

Zichtbaar wordt gemaakt wat de wijze van interactie met uw collega´s is.

‘Intervisie’

U gaat elkaar onderling adviseren ten aanzien van werkproblemen in een zelfstandig, ervaringsgericht proces

AANPAK

Focus: teamfasen, kernwaarden, passie, reflectie, open & eerlijk, kwetsbaar opstellen, procesexperts, team-engineering, synergie, zelfmanagement, feedback, betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid, voorbeeldfunctie, uitdagend, sensitiviteit, discipline & randvoorwaarden, indringend, confronteren, onconventioneel, verwachtingen, betrokkenheid, lol, reflectie, snelle en degelijke besluitvorming, resultaatgericht en successen delen.

PASSENDE LOCATIE

Er zijn diverse accommodaties, die allen zijn gelegen in een schitterende omgeving; van een eenvoudig onderkomen  tot een luxe chateau in Bordeaux.