Training en Coaching

B&S_Sales_Career_Day_hi_0089

‘If you want to live a happy live, tie it to a goal, not to people or things’

In mijn training en coaching maak ik gebruik van diverse methoden en technieken. Coachen is het stimuleren van eigenaarschap van je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de werkcontext. Vanuit verschillende invalshoeken kijk ik naar jou als waarde(n)vol mens. Jouw waarden bepalen de keuzen die je maakt. Het zijn leidende principes die fungeren als een kompas waaraan je je eigen gedrag kunt toetsen en waarmee je prioriteiten kunt stellen, zowel persoonlijk als professioneel. Ik ben radicaal nieuwsgierig naar ieders verhaal en waarheid. Om nieuwe waarheden te ontdekken en te omarmen is moed nodig. Volwassenheid is het evenwicht tussen moed en consideratie. Dat is waar ik in geloof. Daar sta ik voor. Daartoe daag ik jou ook uit.

Coaching is een zoektocht langs vijf terreinen:
1. Bewustzijn
2. Verantwoordelijkheid
3. Toekomstbeeld
4. Realiteitstoetsing
5. Acties

In mijn coaching van vijf sessies van ongeveer vier uur zal ik met jou tot de kern en jouw uitdagingen komen. Meer is niet nodig. Voor elk persoonlijk vraagstuk hanteer ik een aanpak die prikkelt, inspireert, confronteert en ook plezier geeft. Doel is om jouw eigen impact te verstevigen en leren patronen te doorbreken en van perspectief durven wisselen, soms door een ‘schok’, soms door een ‘schop’. Zie jouw leven als een biljartbal op het laken: jouw route zal pas veranderen op het moment dat je een kracht tegenkomt. Ik help je jezelf te bevrijden uit jouw eigen gevangenis van oude gedragspatronen. Niet omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt.
Mijn trainingen beslaan over het algemeen twee (aanééngesloten) dagen met een follow-up dag.
Doel is het creëren van bewustwording van de vaardigheden waarover de deelnemers beschikken en het verder ontwikkelen van hun gedrag en vaardigheden om zowel op persoonlijk als professioneel niveau te excelleren. De twee pijlers van mijn trainingen zijn content en impact:
Content
Voor content oftewel inhoud die er toe doet, is inzicht nodig in onderzoek op het gebied van (neuro)psychologie, sociologie, filosofie en management-ontwikkeling. En daarnaast de kennis om deze leren toe te passen in de praktijk. Vanuit evidence-based onderzoek gebruik ik met name inzichten uit de neuropsychologie, die de werking van onze hersenen in relatie tot het gedrag verhelderd hebben.

Impact
Degenen die mijn programma’s hebben gevolgd oefenen ‘natuurlijke’ invloed uit op anderen en zullen meer als persoon geaccepteerd worden. Impact wil zeggen dat je in staat bent oude patronen te doorbreken en nieuwe gedragswijzen aan te leren. Vanuit dat perspectief kunnen mensen hun visie echt scherp stellen en zich innerlijk vrij voelen.
Enkele uitgangspunten bij mijn trainingen:
1. Aansluiten bij (toekomstige) vraagstukken van de organisatie.
2. Integratie met de competenties van de organisatie.
3. Probleemoplossend vermogen vergroten – zelflerend.
4. Aansluiten bij (toekomstige) individuele behoeften.
5. Afstemming top-down en bottom-up (leerdoelen) strategie.
6. Integreren met de kernwaarden waar de organisatie voorstaat.

Enkele voorbeelden van trainingen die ik momenteel (2016) verzorg zijn: risicomanagement, sales (acquisitie, adviesvaardigheden, onderhandelen en after sales), leiderschap en invloed, persoonlijke invloed/assertiviteit en klantgerichtheid.

Klik hieronder voor ons trainingsaanbod.

Referenties

Commerciële Effectiviteit

1. Risicomanagement trainingen voor de financiële sector.
2. Training Klantbelang centraal!
3. Workshop Vergroot uw commerciele intelligentie.
4. Leergang Sales Acceleration.
5. Training Assertief adviseren.

 

Managementontwikkeling

1. Leiderschap in de financiële sector
2. Workshop vergroot uw emotionele intelligentie
3. Leidinggeven aan verandering
4. Teambuilding
5. Werkdruk en stress omlaag!

 

Coaching

2M Coaching
Referenties