2MATTER VERGROOT UW EMOTIONELE INTELLIGENTIE

De kernvraag  is: ‘Hoe kan ik mijn emotionele intelligentie ontwikkelen?’

U krijgt antwoord op de vraag of E.I kan  worden aangeleerd.  Na deze sessie kunt u ‘winst’ behalen  doordat uw medewerkers meer vertrouwen in u krijgen  waardoor er een uitstekende match ontstaat tussen uw medewerkers en u!  Van groot belang is uw mind-set. U staat na deze sessie  op scherp’ !

U gaat zich meer profileren als leidende persoonlijkheid die vertrouwen kan wekken, assertief contact kan maken, en met de juiste timing uw medewerkers weet te beïnvloeden.  U krijgt inzicht in een andere wijze van beïnvloeding om uw medewerkers spelenderwijs in “beweging te krijgen” (‘motivare’ ). Naar de medewerker toe bewegen vereist liefde en lef.

De motivatie om met EI in ontwikkelingstrajecten te werken ligt in het feit dat er een direct verband bestaat tussen het succes van een bedrijf en de emotionele intelligentie van zijn leiders.

Om uw EI te verhogen moet u ervoor zorgen dat u zich meer op het limbische systeem richt. Het limbische systeem is bepalend voor uw gevoelens, impulsen en driften. Uit  onderzoek blijkt dat het limbische systeem het beste leert via (eigen) motivatie, langdurig oefenen en feedback. Daar tegenover staat het soort leren dat plaatsvindt in de neo-cortex, die onze analytische en technische vermogens aanstuurt. Met behulp van de neo-cortex begrijpen we concepten en logica.

Tijdens deze sessie maakt u kennis met:

 • hoe sturing te geven aan de creatieve spanning tussen de eigen mentaal emotionele vaardigheden en uw leiderschapsstijl.
 • de gouden cirkel van het ondernemen van Simon Sinek.
 • hoe emotioneel intelligenter te reageren als voorwaarde voor leiderschapssucces. Zelfbewustzijn, zelfregulering, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden  zijn uw leidraad bij uw persoonlijke profilering.
 • zelfbewustzijn en inzicht: Als leiders hun  gevoelens niet kennen, hoe kunnen ze anderen en hun gevoelens dan kennen, laat staan begrijpen? Zelfbewustzijn bestaat uit het herkennen van uw eigen emoties en de invloed die hun gevoelens hebben op u zelf, op andere mensen en op uw functioneren.
 • enkele brain power technieken: hoe de relatie tussen uw hersenen en uw gedrag met uw medewerkers te ontrafelen. U leert over de plasticiteit van uw hersenen.
 • een manier om uw hersenen op een positieve manier te prikkelen waardoor meer resultaat wordt gehaald.
 • uw eigen natuurlijke stijl van beïnvloeden.
 • het ontwikkelen van uw leiderschapscompetenties.
 • meer inzicht in het effect van het eigen gedrag op de omgeving en de impact daarvan.
 • inzicht in uw eigen mentale modellen op de zakelijke realiteit.
 • een managementmodel om te beïnvloeden vanuit persoonlijke kracht: hoe u als leider uw spiegelneuronen (empathie neuronen) kunt gebruiken.

BESTEMD VOOR

Kantoordirecteuren en (leidinggevende) adviseurs in de financiële dienstverlening die werkzaam zijn bij bij banken, notariaat, advocatuur, belastingadviseurs, verzekeraars en intermediairs.